astrologie
astronomie
mystika
ostatní
osobni
slunce
SOHO fáze Měsíce

mapa
odtud se můžete podívat na jakékoli místo na světě

CITÁTY

Nejneomezitelnější ze všech mezí jsou neomezitelné meze mezní omezenosti.
Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
Přítel je, kdo o vás ví všechno, a má vás pořád stejně rád.
Nenávist slabochů není tak nebezpečná jako jejich přátelství.
Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ.
Miluj svého bližního bez ohledu na to, v co věří a jaké má názory.
Svět je komedie pro ty, kteří myslí a tragédie pro ty, kteří cítí.
Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.
Život je pomalým ztrácením všeho, co milujeme.
V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského, co tíží mysl a srdce, co může vynutit úctu a obdiv, ale rozhodně zapuzuje lásku a přátelství.
Žádný člověk není ostrovem zcela sám pro sebe. Každý je kouskem kontinentu, částí pevné země. Odplaví-li moře hroudu, je celá Evropa chudší, tak jako by byla pohlcena celá role nebo zámek, který patří tvým přátelům nebo tobě samému. Smrtí každého zchudnu, neboť jsem utkán do lidského světa. A proto nikdy nechtěj vědět, komu zvoní hrana. Tobě zvoní!
Pro každého člověka je nejdražší čas. O nic se tak netřese jako o čas. Ničím vůči druhým tak nešetříme jako časem. Nemůžeme dát chudému větší dar než je náš čas. Věnovat druhému čas znamená naslouchat mu, porozumět mu, pomoci mu - mít účast na jeho životě.
Nedostatek upřímnosti je nebezpečný, její přemíra je zcela zhoubná.
Hodně přemýšlej, málo mluv a ještě méně piš.
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.
Kdybychom se starali pouze o vlastní věci a cizí nechali s pokojem, měli bychom rozhodně velmi často dlouhou chvíli.
Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač k tomu má vlastně nejméně důvodů.
Lidé bez temperamentu, bez vůle, bez energie mají strašný dar uhasit v sobě i kolem sebe každou radost.
Lidská blbost je věčná, životaschopná a nesmírně sebevědomá. Ohrožuje nás nejen zvenčí, ale i zevnitř.
Slovo sotva změní svět. Ani nechce. Od slov se žádá všechno možné, jen ne to, k čemu jsou stvořena.
Nesmíte na sebe brát nejlepší kalhoty, když jdete bojovat za svobodu a pravdu.
Bohatí lidé se domnívají, že jsou bohatí tím, co si nechávají. Myslím naopak, že bohatí jsme tím, co dáváme. Už to, že dáváme, je důkazem přebytku. A přebytek je důkazem bohatství.
Na ranách osudu je nejhorší to, že je není komu splácet.
Jen lidi, s kterými jsme na jedné lodi, nás mohou hodit přes palubu.
Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme, po čem toužíme.
Život je krátký, umění je dlouhé, příležitost je prchavá, pokus je nebezpečný a rozhodování je těžké.
Nevděčnost nikdy není nepochopitelná. Nevděk je dokonce velice lidský. Ti, kterým jsme ublížili, se nám mstí mnohem méně často než ti, kterým jsme pomohli. Ti lidé, kteří jsou nám zavázáni, nutně k nám pocítí nenávist. Kdo od nás něco přijal, cítí se ponížen tím, že na nás byl odkázán, a pak nám odplatí hořkost, kterou od nás dostal.
Usilovnost je nejlepším pomocníkem průměrného nadání.
Chudý člověk se směje bezstarostněji a častěji než bohatý.
Lidé by na této zemi žili velmi spokojeně, kdyby dvě slova : moje - tvoje bylo možné vytrhnout z dušekaždého člověka.
Do neštěstí vás nepřivádí věci, které nevíte, ale věci, které jistě víte, ale nejsou pravdivé.
Jednoduchá je řeč pravdy.
Slepce nazýváš nešťastným, ale nešťastným nenazveš toho, kdo nemá smysl pro dobré skutky.
Neštěstí se nám často mění na výhodu a velkou zkázou často kráčíme k velké slávě.
Kdo je přítel miluje. Kdo miluje, musí být proto vždy dobrým přítelem. Přátelství je vždy užitečné, zatímco láska často zraňuje.
Smrt je někdy trestem, často darem, pro mnohé byla dobrodiním.
Stát se dobrým člověkem je umění.
Kdo se vytahuje svým původem, vychvaluje se vlastně cizím peřím.
Kdo chce uniknout svým starostem, nepotřebuje jinou krajinu, ale jinou osobnost.
Do stáří jsem se staral, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře zemřel.
Staroba je nevyléčitelná nemoc.
Učte se pro život, ne pro školu.
Rodiče chválí svoje děti, tím podvědomě chválí sebe.
Šťastným není ten, kdo se zdá jiným, šťastný je ten, kdo sám sebe za šťastného pokládá.
Za šťastného se pokládej tehdy, když každá tvoje radost se zrodí z tebe samotného.
Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých.
Na světě nám nic nepatří, jen čas.
Stále si stěžujeme, že máme málo času. Ale žijeme tak, jako bychom ho měli nadmíru.
Předběhni se ve dvou věcech: neboj se budoucnosti a ať tě nebolí vzpomínka na minulost. Co bylo už nepatří ke mně, co bude to mě zatím nezajímá.
Když chceš být milován, miluj.
Žena buď miluje, nebo nenávidí, u ní třetí možnost není.
Vědět, kdy je čas mlčet a kdy hovořit, to je velká věc.
Lidská povaha je už taková, že se jí nejvíc líbí to, co ztratila. Z touhy po tom, co jsme ztratili, jsme často nespravedliví k tomu, co nám zůstalo.
Dobrý člověk byl vůči tobě nespravedlivý? Nevěř! Zlý člověk? Nediv se tomu!
Zlé je nepodat ruku těm, kteří klesli.
Do záhuby se hroutí ten, kdo nevyužívá přítomnost a pracuje jen v naději na budoucnost.
Život je dost dlouhý, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky, ne časem.
Život není užitečný, když žijem jen pro sebe.
Dokud žijem, učme se jak žít.
Nemáme se starat o to, abychom dlouho žili, ale abychom žili naplno.
Po celý život se uč žít, možná se ještě více budeš divit mému výroku: po celý svůj život se uč umírat.
Člověk je člověku ustavičným nebezpečím.
Pro člověka je někdy lehčí umřít pro svoje zásady než podle nich žít.
Lenivost je hloupost těla a hloupost je lenivost ducha.
Mnoho jídel způsobuje mnoho chorob.
Kdosi by řekl: kolikrát jsemšel mezi lidi, vždy jsem se vracel jako menší člověk.
Chybou je, když věříš každému, ale chybou je i to, když nevěříš nikomu.
Ten, koho se mnozí bojí, musí se mnohých bát.
Nejlepší prostředek proti hněvu je odklad.
Vrcholem zla je odejít z kruhu živých dřív, než umřeš.
I ti pláčou, kteří svoje slzy zadržují, a jen tehdy slza uleví, když s ní poléváš svou duši.
Stárnout začínáme, kdýž je nám osmnáct let.
Ustavičně se bát smrti je krutější než umírat.
Nejlepší smrt má ten, koho když zemře, oplakávají vlastní.
Zdá-li se ti všední den chudý, nepřičítej to jemu, ale sám sobě, protože jsi příliš slabý, abys z něj vydobyl všechno jeho bohatství.
Nesmíme nikomu brát jeho zodpovědnost, ale každému máme jeho zodpovědnost pomáhat nést.

copyright © 2006 ella cikánová | webdesign by ella cikánová
XHTML 1.1 | seo optimalizace | odkazy

Doporučuji: Panovníci Francie | Java hry zdarma
optimalizace PageRank.cz