astrologie
astronomie
mystika
ostatní
osobni
slunce
SOHO fáze Měsíce

mapa
odtud se můžete podívat na jakékoli místo na světě

MYSTIKA

Už pomalu dvacet let se zajímám nejen o astrologii a astronomii... ale i o mystiku.
Je to úžasný svět sám o sobě.
V době mých prvních krůčků s touto tajuplnou oblastí nám tady ještě vládli komunisti, takže literatura o těchto věcech se na pultech knihkupectví nevyskytovala a o spolcích věděli pouze vyvolení.
Dá se říct, že já jsem tak trochu mezi vyvolené patřila, jelikož moje matka se o duchovno zajímala a nedostupnou literaturu dokázala obstarat.
Přečetla jsem hodně knih od skvělých mystiků, prošla jsem nekonečnými hovory a polemikami o duchovnu,
byla jsem pár let součástí Řádu Růže a Kříže, kde jsem se také moc věcí naučila, prošla jsem kurzem Reiky,
cvičila koncentraci, imaginaci, meditaci, dechová cvičení,...
A vše, co mi přišlo zajímavé a důležité jsem si zapisovala.
O to bych se ráda s vámi postupně podělila.

Ale jak a kde začít..??.. každý člověk je na jiném stupni vývoje.
Začnu tedy od úplného začátku, aby tomu rozuměli i lidé, kteří o mystice neví nic nebo jen málo.
Neočekávejte romány nebo učebnici, bude to jen spíše takový průlet určitým směrem mystiky, kterým jsem "letěla" já. Budou to mé zápisky.

úvod

mystika = technika poznání, doslova zavřít oči
Cesta mystiky je pohled, mlčící poznání, a jeho cílem je osvícení, průzor a konečné spojení s božskou podstatou.

Člověk se často kloní k tomu, aby se na sebe díval jako na individuum, oddělené, izolované a existující jenom pro sebe. Zatímco však člověk začne přemýšlet o božském Já v sobě, otevře své vědomí až na takový stupeň, že tento díl reality pojímá v sobě jakožto součást skutečného výrazu Univerza, a poznává, že není oddělen od zbytku lidstva a že tedy není osamocený, ale neoddělitelným segmentem Univerzálního Já nebo duše.

My nejsme schopni věci nejen správně poznat, protože naše fyzické smysly jsou nespolehlivé, my je ani nemůžeme správně pochopit, protože naše fyzické mozkové vědomí, které odděluje naši duši od smyslových orgánů, právě tak mění své stanovisko k realitě.

hmota

Každá hmota se neustále mění.
Stálý růst, vytváření a hynutí, nic nemá v hmotném světě trvalou existenci. Vše existuje přechodně a stále se mění.

Prototypem je Jedna. Polovina nebo každý sebemenší kousek z něho není výřezem, ale zůstává stále celým motivem onoho Jednoho.

DUALITA

Bytí mikrokosmu (člověka) se odehrává podle zákona duality mezi dvěma póly:
duchem a hmotou..
My tedy rozlišujem duchovní pojem (Kosmos) od materiálního pojmu (vesmír). Mezi tím se rozvíjí člověk jako mikrokosmos. Je plně komplexním jevem.
Pohybuje se ve čtyřech rovinách vědomí.
Vše vnější náleží k materiálnímu vesmíru, vnitřní ke Kosmu.
je pouze vědomým dílem obou.

DUCHOVNÍ ENERGIE

Je to energie, kterou je možno zjistit v každé hmotě a která vlastně vůbec umožňuje, aby tato hmota s určitými vlastnostmi existovala.

Tato energie dává stejným způsobem substanci a formu i lidskému tělu, čímž je oživeno a může se stát nositelem duše.
Existuje všude a ve všem, je základním materiálem hmotné tvorby.

Není totožná s duší, ačkoli i duchovní energie pochází z božského pramene.
Je energií, která ve sféře hmoty propůjčuje bytí všem hmotným věcem bez ohledu na to, zda mají duši.

Vědci tuto sílu nazývají jako adhezi a kohezi (přitažlivost a odpudivost).

Duchovní energie je vlastně negativní polarizací univerzální kosmické síly, projevuje se jako hmota a jako hmota se manifestuje.
Tímto způsobem působí kosmická síla, prostředek, pomocí něhož se pak pozitivní polarita této kosmické síly (jinak nazývaná duše) může projevovat ve sféře hmoty.

VIBRACE - SLOŽENÍ HMOTY

Vibrace duchovní energie jsou vlny, které se pohybují vzduchem nebo prostorem. Pohybují se všemi směry..rychleji-pomaleji-hustěji,..

Rozličnost látek a věcí existuje díky rozdílnosti počtu vibrací duchovní energie

Podstata a manifestace (způsob, jak se látka stane postřehnutelnou) všech látek zavisejí na počtu vibrací duchovní energie, která v nich působí.

čas

Čas je možné považovat za trvání vědomí, během něhož si člověk uvědomuje nějaký jev.

copyright © 2006 ella cikánová | webdesign by ella cikánová
XHTML 1.1 | seo optimalizace | odkazy

Doporučuji: Panovníci Francie | Java hry zdarma
optimalizace PageRank.cz